Keygaaf-geWoonbasic respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen we deze gegevens alleen gebruiken met jouw toestemming. Keygaaf-geWoonbasic zal je persoonlijke gegevens niet aan derden beschikbaar stellen. De consument heeft recht op inzage, wijziging en verwijdering van de door ons bijgehouden gegevens.

Onze website is bovendien op alle plaatsen waar men persoonsgegevens invoert beveiligd door middel van het ssl-certificaat.

Keygaaf-geWoonbasic neemt je persoonlijke gegevens op in haar klantenbestand en gebruikt deze voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst. Tevens worden je gegevens gebruikt voor het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen:

  • het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Keygaaf-geWoonbasic;
  • invordering van verschuldigde bedragen;
  • fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Tot slot: Als je van ons geen commerciële aanbiedingen meer wilt ontvangen, kun je je onderaan de nieuwsbrief afmelden of ons mailen.