De website www.keygaaf-gewoonbasic.nl en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links naar bedrijven of organisaties waarmee wij (tijdelijk) samenwerken, zijn eigendom van Keygaaf-geWoonbasic. Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Keygaaf-geWoonbasic.

De inhoud van deze website en andere uitingen van Keygaaf-geWoonbasic op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die door Keygaaf-geWoonbasic wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Keygaaf-geWoonbasic behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige (voorafgaande) kennisgeving door te voeren.